Tài trợ

Liên minh Okvip không chỉ là một tên tuổi uy tín trong lĩnh vực giải trí trực tuyến, mà còn là một đơn vị tích cực tham gia vào các hoạt động tài trợ và hỗ trợ cộng đồng. Okvip luôn đặt trách nhiệm xã hội lên hàng đầu và cam kết hỗ trợ các hoạt động từ thiện, các sự kiện văn hóa, thể thao và giáo dục.

Tập đoàn OKVIP tài trợ các sự kiện quốc tế
Liên minh OKVIP tài trợ các sự kiện quốc tế

Liên minh Okvip không ngừng đầu tư vào các chương trình tài trợ mang lại giá trị thực sự cho cộng đồng, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững của xã hội. Với tinh thần đồng lòng, Okvip tạo việc làm và hy vọng góp phần xây dựng một cộng đồng tốt đẹp hơn và mang lại niềm vui, hạnh phúc cho mọi người. Hãy cùng Okvip lan tỏa yêu thương và sự chia sẻ đến mọi người trong xã hội!

OKVIP tài trợ cho những sự kiện nổi bật trên thế giới?

OKVIP tài trợ cho những chương trình khác nhau với tổng số tiền được chi [...]